• 0-5346-7068
  • 262 หมู่ 1 ถ.เจริญทัศนา ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

nhso

nhso

ที่อยู่:
262 หมู่ 1 ถ.เจริญทัศนา
ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
50310
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
0-5346-7068 ต่อ 0
โทรสาร:
0-5346-7014
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)

dengki

logo hdc

logo cmbis

logo pdc

logo cmhealth